Utbildning: Föräldramötets möjligheter

grafiskt_element_1_liggande_bollarwebbFöräldramötets möjligheter! För dig som leder föräldramöten i förskola och skola

Förälder Östersunds erbjuder kostnadsfria utbildningar om tematiska föräldramöten i förskola och skola.

Ur innehållet:

  • Varför ska vi erbjuda tematiska föräldramöten? Vilka ”vinster” kan vi se från nationell till lokal nivå?
  • Hur kan föräldramötet bli en arena för att arbeta utifrån läroplanens mål?
  • Hur får vi en bra föräldrauppslutning på våra möten?
  • Hur skapar vi förutsättningar för goda samtal på föräldramöten?

Fokus för utbildningen ligger både på föräldramötets form och innehåll och som deltagare får du vara aktiv genom dialoger och diskussioner.

Utbildningen ger tillgång till manualer och annat material för Temadialog*.

 Nästa utbildningstillfälle kommer att ligga i början av vårterminen 2018

*”Temadialog” – ett material för dialog i föräldragruppen Temadialog är ett material som Föräldrastöd Östersund arbetat fram. Det består av en samling teman lämpliga för dialoger i föräldragrupper. Till varje tema hör en manual med dialogunderlag, frågeställningar, pedagogiska idéer mm. Tanken är att manualen ska göra det möjligt för förskolans och skolans pedagoger att på ett enkelt sätt starta samtal i föräldragrupper. Teman som tas upp i materialet är bl a: ”Vänskap och relationer”, ”Självkänsla/Självförtroende”, ”Barn och stress”, ”Lek och umgänge”, ”Ansvar”, 24-timmarsdygnet”. Temadialog kan användas precis som det är, men du kan även anpassa det utifrån den föräldragrupp du möter och de förutsättningar som finns på din förskola/skola