Temadialog i skolans tidigare del

Här kan du ladda ner material för Temadialog i skolans tidigare del

 

Fyll i detta formulär när du laddar ner material (klicka på länken)

När du laddar ner material vill vi gärna att du fyller i ett formulär som gör att vi kan se i vilken omfattning Temadialog används samt vilka teman som är aktuella. Det ger oss även möjlighet att vid behov kontakta användande förskola/skola.

Filmerna i allt material finns numera att ladda ner på Filmoteket.se (Sök på UR filmer efter inloggning).

Introduktion

OBS! Läs igenom ”Introduktion till Temadialog” innan du börjar arbeta med de olika temana! Där finns information om tematiska föräldramöten samt hur manualerna kan användas

Teman:

Ansvar

Barns fritid – aktivitet eller avkoppling

Beröm, belöningar, kärlek och mutor

Egentid och familjetid

Konsten att sätta gränser

Självkänsla

Barn och stress

Vänskap och relationer

Presentationsövningar:

Material för presentationsövningar: