Föräldramöten

Föräldramöten

Tematiska föräldramöten

Alla förskolor och skolor erbjuder varje år något eller några föräldramöten. Vår tanke är att att dessa möten kan ge möjlighet för föräldrar att träffas, prata om ämnen som intresserar dem samt ge upphov till nya idéer för föräldraskapet och familjelivet.

Filmerna i allt material finns numera att ladda ner på Filmoteket.se (Sök på UR filmer efter inloggning).

 

Utbildning för dig som leder föräldramöten i förskolan och skolan

Vi erbjuder olika former av utbildningar för dig som leder föräldramöten i förskolan och skolan. Fokus för utbildningarna är hur vi kan skapa förutsättningar för goda möten med föräldrar och mellan föräldrar. Vi utgår från begreppen Process, Innehåll och Form.

Utbildningen kan anpassas utifrån de behov och önskemål som finns i aktuell personalgrupp.

Genom att delta i några av våra utbildningar får du lösenord och tillgång till materialet ”Temadialog i förskolan” respektive ”Temadialog i skolan”. Kontakta oss så får du veta mer!

 

Är du förälder och har ditt barn på förskola eller skola i  Östersunds kommun? Kontakta gärna oss om du har förslag på teman för föräldramöten eller andra idéer som vi kan få ta del av.

Är du personal på förskola eller skola i Östersund? Då kan du också ta kontakt med oss för att höra mer om tematiska föräldramöten, vårt material samt hur förskolan kan arbeta med det.