ABC – Alla Barn i Centrum

ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Varje träff tar cirka två och en halv timme.  På träffarna tar vi del av både varandras erfarenhet och forskning och tar bland annat tar upp hur vi påverkar varandra i det dagliga samspelet, hur man kan förebygga konflikter, tillämpa ett lugnt föräldraskap samt hur stress kan hanteras. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma mellan träffarna. Alla deltagare får en egen pärm med material för varje tema.

Du kan läsa mer om innehållet i ABC på Alla Barn i Centrum.

Anmäl dig här till ABC-grupper här

Är du intresserad av att veta vilka andra kurser och verksamheter som finns för dig och dina barn? www.ostersund.se/foraldrastod